Znak stacji: SP6PSR
Lokalizacja: Wrocław, sieć stacji
Spotkania: nieregularne

Dane klubu:

Nazwa: Klub Dolnośląskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej przy DOT PZK SP6PSR
Siedziba: brak stałej siedziby,
radiostacja działa w ramach ćwiczeń w terenie
współpracująć z siecią stacji na Dolnym Śląsku
Moc nadajnika: 500W
Prezes klubu: Grzegorz Borowik, SQ6KOJ 
Kierownik radiostacji: Grzegorz Borowik, SQ6KOJ
Strona WWW: http://dasr.pl/
   
Dzień klubowy: nieregularne

Info:

Klub Dolnośląskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej SP6PSR przy DOT PZK to grupa ponad 100 osób, realizująca w praktyce szczytne idee Amatorskiej Służby Radiokomunikacyjnej, a szczególnie hasła: Jeśli wszystko zawiedzie, pozostają... krótkofalowcy!.

Krótkofalowcy zrzeszeni w DASR to nie tylko członkowie oddziału dolnośląskiego OT-01, ale i sąsiednich oddziałów: OT-11 (opolskiego), OT-13 (sudeckiego). Są oni zawsze w pełnej gotowości do zapewnienia radiowej łączności, która jest uzupełnieniem kanałów łączności służb profesjonalnych: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, wojska.

Krótkofalowcy nie mają ambicji zastępowania czy wyręczania służb profesjonalnych - oferują tylko obywatelską pomoc w zapewnieniu dodatkowej i uzupełniającej komunikacji radiowej w sytuacjach kryzysowych, jak powodzie, pożary, katastrofy, zagrożenia terrorystyczne, ale także imprezy masowe, zjazdy, itp.

Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa wchodzi w skład pionu łączności kryzysowej SP EmCom Polskiego Związku Krótkofalowców i skupia wszystkich radioamatorów poważnie zainteresowanych tą tematyką.

  • jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat łączności radiowej w sytuacjach kryzysowych,
  • jeśli chcesz poznać zasady i procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,
  • jeśli bliskie są Tobie idee Amatorskiej Służby Radiokomunikacyjnej
    - przyłącz się do nas!

SP6PSR to stacja sztabowa Dolnośląskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej PZK. Używana jest w zasadzie wyłącznie podczas ćwiczeń i akcji antykryzysowych DASR. Pracuje na sprzęcie przekazanym w użytkowanie przez PZK, a pozyskanym ze środków odpisów 1% OPP oraz darowizn (grantów) firmy IBM Polska. Znak stacji SP6PSR jest również wykorzystywany w czasie okolicznościowych aktywności na Dolnym Śląsku, jak również do szkolenia operatorów sieci DASR oraz w czasie publicznych pokazów w szkołach.

 

 

Rozmieszczenie radiostacji członków DASR w powiatach Dolnego Śląska

DASR cwiczenia mapa powiatow