Co i jak ...

W strukturze organizacyjnej PZK, oddziały terenowe są terenowymi jednostkami organizacyjnymi i skupiają członków Związku zamieszkałych na terenie działania oddziału. Członek PZK może należeć do Oddziału poza terenem jego miejsca zamieszkania, ale tylko do jednego.

Oddziały Terenowe powinny prowadzić działania m.in. zabiegające o wzrost liczby członków, na rzecz integracji i umacniania więzi koleżeńskich między członkami, wspierające wszelkie inicjatywy zmierzające do popularyzowania wiedzy krótkofalarskiej wśród młodzieży. Powinny prowadzić ewidencję klubów i współpracować z nimi oraz prowadzić oddziałowe biura QSL.

Oddziały Terenowe PZK posiadają wyłączne prawo przyjmowania do PZK nowych członków zwyczajnych i nadzwyczajnych.

Dolnośląski Oddział Terenowy PZK / nr OT-01/ w zdecydowanej większości skupia członków z Dolnego Śląska. Jest wśród nas kilku członków z innych rejonów kraju. Członkami naszego Oddziału /jak i całego naszego Związku/ są ludzie w różnym wieku, różnej profesji i różnego statusu społecznego. Bardzo często różnią się poglądami politycznymi i religijnymi. Łączy ich krótkofalarstwo.

Jeżeli jesteś nadawcą (masz Pozwolenie Radiowe)

… to skontaktuj się z Zarządem Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK. Najlepiej z jego sekretarzem, u którego uzyskasz wszystkie niezbędne informacje i formularze dokumentów. Droga kontaktu dowolna : osobiście w Zarządzie Oddziału, telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną. Postępuj jak poniżej:

 1. Dobrze by było abyś na początku zapoznał się ze Statutem PZK. Jest dostępny na naszej stronie internetowej.
 2. Wypełnij dokładnie dowód wpłaty. W wierszu TYTUŁEM wpisz swój znak wywoławczy i czego dotyczy wpłata, w tym przypadku masz wpisać: wpisowe i składka członkowska.
 3. Wpłać na konto Oddziału składkę członkowską. Zrób kero dowodu wpłaty.
 4. Wypełnij dokładnie formularz DEKLARACJA CZŁONKOWSKA i podpisz.
 5. Wypełnij dokładnie formularz INFORMACJA CZŁONKA PZK i podpisz.
 6. Ksero dowodu wpłaty, Deklaracje i Informację włóż do koperty i wyślij na skrytkę pocztową Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK.

Jeżeli rozpoczynasz przygodę z krótkofalarstwem

… i chcesz zostać członkiem PZK spróbuj znaleźć w pobliżu swego miejsca zamieszkania aktywny klub krótkofalowców. Tam znajdziesz przyjaciół, którzy nauczą Cię zasad pracy na radiostacji i tam będziesz mógł się przygotować do egzaminu na świadectwo operatora. Wtedy będziesz mógł wystąpić o Pozwolenie Radiowe. Ale najlepiej zacząć jako nasłuchowiec w szeregach PZK. Postępuj jak poniżej:

 1. Dobrze by było abyś na początku zapoznał się ze Statutem PZK. Jest dostępny na naszej stronie internetowej.
 2. Wypełnij dokładnie dowód wpłaty. W wierszu TYTUŁEM wpisz czego dotyczy wpłata, w tym przypadku masz wpisać: wpisowe i składka członkowska SWL.
 3. Wpłać na konto Oddziału wpisowe i bieżącą składkę członkowską. Zrób xero dowodu wpłaty.
 4. Wypełnij dokładnie formularz DEKLARACJA CZŁONKOWSKA i podpisz.
 5. Wypełnij dokładnie formularz INFORMACJA CZŁONKA PZK i podpisz.
 6. Wypełnij formularz WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI NASŁUCHOWEJ i podpisz.
 7. Ksero dowodu wpłaty, Deklaracje, Informację i Wniosek włóż do koperty i wyślij na skrytkę pocztową Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK.

Uwagi Ogólne

 1. Formularze DEKLARACJI, INFORMACJI oraz WNIOSKU są do ściągnięcia powyżej, lub można je otrzymać w Zarządzie Oddziału. Istnieje możliwość wysłania formularzy dokumentów akcesyjnych zainteresowanemu drogą pocztową i elektroniczną.
 2. Procedura statutowo-regulaminowa wymaga aby przyjęcie nowych członków do PZK i wydanie licencji nasłuchowej SWL odbyło się w drodze Uchwał Zarządu. Zawsze taki akt, po otrzymaniu dokumentów od kandydata, ma miejsce na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 3. O podjętych przez Zarząd Uchwałach w sprawach członkowskich zainteresowani zostają powiadomieni pisemnie.
 4. Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni PZK zgodnie z Regulaminem Członkowskim otrzymują legitymację członkowską i organizacyjny znaczek klapowy.

Wpłaty wpisowego, składek członkowskich i inne należy dokonywać na konto, którego numer jest podany w zakładce Składki członkowskie
- tam też jest zawsze podana aktualna wysokość składek i wpisowego.

Wszelką korespondencję listową w sprawach członkowskich i innych, kierować na adres podany w zakładce Kontakt

W sprawach członkowskich można kontaktować się z:

 1. Sekretarzem Zarządu Dolnośląskiego OT PZK
 2. Prezesem Zarządu Dolnośląskiego OT PZK

W każdy czwartek w godz. 18.00 do 19.30 można skontaktować się z członkiem Zarządu , we Wrocławiu przy ul Działkowej 15 (klub SP6PWR)