Co i jak ...

W strukturze organizacyjnej PZK, oddziały terenowe (OT) są terenowymi jednostkami organizacyjnymi i skupiają członków Związku zamieszkałych na terenie działania oddziału. Członek PZK może należeć do Oddziału poza miejscem zamieszkania, ale tylko do jednego.

Oddziały Terenowe prowadzą m.in. działania zabiegające o wzrost liczby członków, działania na rzecz integracji i umacniania więzi koleżeńskich między członkami, wspierające wszelkie inicjatywy zmierzające do popularyzowania wiedzy krótkofalarskiej wśród młodzieży. Prowadzą również ewidencję klubów terenowych PZK i współpracują z nimi oraz prowadzą oddziałowe biura QSL.

Oddziały Terenowe PZK posiadają wyłączne prawo przyjmowania do PZK nowych członków zwyczajnych i nadzwyczajnych.

Dolnośląski Oddział Terenowy PZK (OT-01) w zdecydowanej większości skupia członków z Dolnego Śląska. Jest wśród nas kilku członków z innych rejonów kraju. Członkami naszego Oddziału, jak i całego naszego Związku, są ludzie w różnym wieku, różnej profesji i różnego statusu społecznego. Bardzo często różnią się poglądami politycznymi i religijnymi. Łączy ich krótkofalarstwo.

Jeżeli jesteś nadawcą (masz Pozwolenie Radiowe)

… to skontaktuj się z Zarządem Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK. Najlepiej z jego sekretarzem, u którego uzyskasz wszystkie niezbędne informacje i formularze dokumentów. Droga kontaktu dowolna, najlepiej telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Postępuj jak poniżej:

 1. Dobrze by było abyś na początku zapoznał się ze Statutem PZK. Jest dostępny na naszej stronie internetowej.
 2. Wypełnij dokładnie dowód wpłaty. W wierszu TYTUŁEM wpisz swój znak wywoławczy i czego dotyczy wpłata ("składka członkowska").
 3. Wpłać na konto Oddziału składkę członkowską. Zrób kopię dowodu wpłaty.
 4. Wypełnij dokładnie formularz DEKLARACJA CZŁONKOWSKA i podpisz.
 5. Wypełnij dokładnie formularz INFORMACJA CZŁONKA PZK i podpisz.
 6. Kopię dowodu wpłaty, deklaracje i informację włóż do koperty i wyślij na skrytkę pocztową Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK. Możesz również wysłać w uwierzytelnionej fomie dokumentowej (np. mailem z podpisem elektronicznym)

Jeżeli rozpoczynasz przygodę z krótkofalarstwem

… i chcesz zostać członkiem PZK spróbuj znaleźć w pobliżu swego miejsca zamieszkania aktywny klub krótkofalowców. Tam znajdziesz przyjaciół, którzy nauczą Cię zasad obsługi i używania radiostacji amatorskiej i tam będziesz mógł przygotować się do egzaminu na świadectwo operatora. Wtedy będziesz mógł wystąpić o pozwolenie radiowe. Ale najlepiej zacząć jako nasłuchowiec w szeregach PZK. Postępuj jak poniżej:

 1. Dobrze by było abyś na początku zapoznał się ze Statutem PZK. Jest dostępny na naszej stronie internetowej.
 2. Wypełnij dokładnie dowód wpłaty. W wierszu TYTUŁEM wpisz czego dotyczy wpłata, w tym przypadku masz wpisać: wpisowe i składka członkowska SWL.
 3. Wpłać na konto Oddziału wpisowe i bieżącą składkę członkowską. Zrób kopię dowodu wpłaty.
 4. Wypełnij dokładnie formularz DEKLARACJA CZŁONKOWSKA i podpisz.
 5. Wypełnij dokładnie formularz INFORMACJA CZŁONKA PZK i podpisz.
 6. Wypełnij formularz WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI NASŁUCHOWEJ i podpisz.
 7. Kopię dowodu wpłaty, deklaracje, informację i wniosek włóż do koperty i wyślij na skrytkę pocztową Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK. Możesz również wysłać w uwierzytelnionej fomie dokumentowej (np. mailem z podpisem elektronicznym)

Adres korespondencyjny do wysyłki dokumentów

 • Polski Związek Krótkofalowców
 • Dolnośląski Oddział Terenowy
 • 53-316 WROCŁAW 14
 • SKR. POCZTOWA 1977

Adres elektroniczny do wysyłki dokumentów

 • ot01 (at) pzk.org.pl

 Uwagi Ogólne

Formularze DEKLARACJI, INFORMACJI oraz WNIOSKU są do pobrania powyżej, lub można je otrzymać w Zarządzie Oddziału. Istnieje możliwość wysłania formularzy dokumentów akcesyjnych zainteresowanemu drogą pocztową i elektroniczną.

 1. Procedura statutowo-regulaminowa wymaga aby przyjęcie nowych członków do PZK i wydanie licencji nasłuchowej SWL odbyło się w drodze Uchwał Zarządu. Zawsze taki akt, po otrzymaniu dokumentów od kandydata, ma miejsce na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 2. O podjętych przez Zarząd Uchwałach w sprawach członkowskich zainteresowani zostają powiadomieni pisemnie.
 3. Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni PZK zgodnie z Regulaminem Członkowskim otrzymują legitymację członkowską i organizacyjny znaczek klapowy (zielony dla nasłuchowców, niebieski dla nadawców). Ponadto nowi członkowie/członkinie otrzymują Pakiet Startowy.

Wpłaty wpisowego, składek członkowskich i inne należy dokonywać na konto, którego numer jest podany w zakładce Składki członkowskie
- tam też jest zawsze podana aktualna wysokość składek i wpisowego.

Wszelką korespondencję listową w sprawach członkowskich i innych, kierować na adres podany w zakładce Kontakt

W sprawach członkowskich można kontaktować się z:

 1. Sekretarzem Zarządu DOT PZK
 2. Prezesem Zarządu DOT PZK