ADRES ZARZĄDU ODDZIAŁU

Siedzibą Zarządu Dolnosląskiego Oddziału Terenowego PZK jest Klub Krótkofalowców SP6PRT mieszczący się we Wrocławiu przy ul. Pretficza 14-16. Dziękujemy Prezesowi Klubu SP6PRT Kol. Bolesławowi Koniecznemu SP6CCI za udostępnienie miejsca dla potrzeb Zarządu.ADRES DO KORESPONDENCJI


POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW
DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
SKR. POCZTOWA 1977
53-316 WROCŁAW 14


DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU


W każdy czwartek od godz. 17:00 do godz. 19:00 w siedzibie Zarządu (klub SP6PRT) jest obecny członek Zarządu, do którego można się zwrócić osobiście w sprawach członkowskich, organizacyjnych i innych...

OKRĘGOWY SP6 QSL MANAGER

Stanisław Podkowa SP6BGF
e-mail: sp6bgf(at)wp.pl


ODDZIAŁOWY QSL MANAGER

Wakat!

Redakcja