Zgodnie z Regulaminem opłacania składek PZK, składka członkowska PZK jest sumą dwóch części:

  • zasadniczej, odprowadzanej do ZG (od 20 do 120 zł zależnie od typu członkostwa)
  • oddziałowej, pozostającej w dyspozycji oddziału (OT-01: 25 zł)

Całkowita wysokość składki dla członków DOT, w zależności od typu, podana jest w tabeli obok

Składki najlepiej opłacić jednorazowo, za cały rok w terminie do 15 stycznia. Można też opłacać w dwóch ratach: w terminach do 15 stycznia i do 15 lipca.

Wstępujący do PZK w drugiej połowie roku opłacają składki tylko za pół roku.

Wpłaty należy dokonywać wyłącznie na konto bankowe Oddziału lub bezpośrednio Skarbnikowi Dolnośląskiego OT PZK kol. Andrzejowi Packiewiczowi SP6SMC.
Inni członkowie Zarządu Dolnośląskiego OT PZK nie mają prawa przyjmowania wpłat składek członkowskich PZK.

Składka wpisowa - jednorazowa 0,- zł
Składka członka nadzwyczajnego - SWL 30,- zł
Składka członka zwyczajnego normalna 145,- zł
od 71 roku życia (ulgowa) 115,- zł
do 20 lat
do 26 lat uczącego się
55,- zł
Składka członka wspomagającego 20,- zł

KONTO DO PRZELEWU

UWAGA! Wypełniając polecenie przelewu bankowego lub pocztowego, pamiętajcie o wpisaniu swojego ZNAKU w polu "Tytuł wpłaty", np: "SQ6XYZ - składka członkowska PZK".


KONTO BANKOWE:
Dolnośląski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców 
ul. Pretficza 14-16
53-328 Wrocław
Uwaga - numer konta uległ zmianie od lipca 2018 !

Aktualny numer konta:

07 1140 1010 0000 3533 4800 1003

(mBank )

Redakcja