•  12 września br. o godz. 10.30 (w drugim terminie) w Ośrodku Postaw Twórczych przy ulicy Działkowej 15  we Wrocławiu odbyło się Walne Zebranie Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK, w którym na wzięło udział 15 osób, co przy łącznej liczebności Oddziału dało wynik 5,99%. Po zatwierdzeniu porządku obrad i wybraniu właściwych komisji sprawozdanie z działalności Oddziału złożył prezes OT Jakub Szachta SQ6NEJ. Z uwagi na brak przedstawicieli OKR nie było sprawozdania z działalności OKR. Ale pocieszający jest fakt, że Oddział ma swoim koncie ponad 30 tysięcy złotych
  i może zrealizować zaplanowane ciekawe przedsięwzięcia.

  W toku Zebrania wybrano 3 delegatów na KZD PZK tj.:
  1.    Waldemar Sznajder 3Z6AEF.
  2.    Jakub Szachta SQ9NEJ.
  3.    Grzegorz Sopijaszko SQ6WZ.

  Wybrano też 3 zastępców delegatów tj.:
  1.    Marcin Biel SP6LZA.
  2.    Marcin Iwaniuk SP6MI.
  3.    Marek Suwalski SP5LS.

  Obecny na Zebraniu prezes PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ odpowiadał na zadawane pytania, jak też zapoznał zebranych z aktualną sytuacją w PZK
  i podjętych w ostatnim okresie działaniach i decyzjach Prezydium ZG. Omówił też stan przygotowań do KZD PZK zwracając między innymi uwagę pracę zespołu pracującego nad dopracowaniem Statutu PZK. Zaproponował prowadzenie właściwej polityki informacyjnej w Oddziale i w klubach, co w praktyce może przekładać się na wzrost liczebności członków. Najbardziej zasłużonym aktywistom oddziałowym wręczył opracowania Ryszarda Reicha SP4BBU „Agent nadaje” i „Wywołanie ogólne” oraz proporczyk PZK. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali naklejki na szybę samochodową z logo PZK. Na koniec swojego wystąpienia Prezes PZK zaapelował do zebranych i wszystkich krótkofalowców
  w kraju, aby w PZK stosować zasadę:  ŁĄCZMY SIĘ, A NIE DZIELMY.
  W trakcie dyskusji Reiner SQ6R zwrócił uwagę na fakt, iż zasada łączenia, a nie dzielenia ludzi jest stosowana w środowisku krótkofalowców-esperantystów.
  Ryszard SP6IFN przypomniał zebranym, że klub SP6PRT w tym roku obchodzi swoje 60.lecie i w związku z tym podejmowane są przedsięwzięcia w zakresie ożywienia działalności klubu, a w listopadzie br. prowadzona będzie radiowa akcja dyplomowa.

  Link do protokołu z zebrania

  Dodaj komentarz


  Kod antyspamowy
  Odśwież