•    Z wielkim smutkiem przekazujemy Wam otrzymaną dzisiaj informacje o śmierci naszego kolegi Wojciecha Malinowskiego SQ6ADN.

  Wojtek przez lata sumiennie i bezinteresownie pracował dla naszej społeczności, był zawsze pomocny i zaangażowany.

  Przez Polski Związek Krótkofalowców został wyróżniony w 2017 otrzymując Srebrną Odznakę Honorową.

   

  Pogrzeb śp. Wojtka odbędzie się w dniu 13.11.2020 (piątek) o godz. 12.00 na cmentarzu komunalnym w Środzie Śląskiej.

 • Trwa akcja dyplomowa Klubu SP6PRT z okazji 60-cio lecia założenia Klubu. W eterze pracuje stacja okolicznościowa SP60PRT. Możliwy jest do uzyskania Dyplom Okolicznościowy z tego wydarzenia. Warunkiem jednak jest wykonanie 6-ciu połączeń ze stacjami członków klubu i stacją okolicznościową. Zapraszam na stronę http://sp6prt.pl/ celem zapoznania się z regulaminem Naszej Klubowej akcji dyplomowej. Ze strony jest również dostęp do Logu on_line celem sprawdzenia swojego dorobku punktowego i pobrania dyplomu w formie elektronicznej.

  Zapraszam do wspólnej zabawy!

 • Cześć

  Chciałem Was zaprosić na JOTA JOTI, Jamboree-on-the-Air-Jamboree-on-the-Internet czyli spotkania Skautów w eterze i internecie.

  Tu link do strony wydarzenia .

  Całe wydarzenie będzie trwało od godziny 24:00 czasu lokalnego w piątek 16.10.2020, do godzin wieczornych w niedzielę.

  Od godzin porannych 17.10.2020 do wieczora będzie w klubie HKL RadioAktywni SP6ZHP  dyżurował druh Piotr SP6ET, robiąc łączności w ramach JOTA. 

  Oczywiście każdy Harcerz chętny  do pracy w eterze będzie mógł usiąść z mikrofonem w ręku i zrobić kilka QSO pod okiem druha Piotra.

  Równolegle w świetlicy do celów JOTI uruchomimy będzie nasz kanał SKYPE, szukajcie na skype SP6ZHP .

  Tam Harcerze obecni na HOW Stanica Kożuchowska 13 Wrocław  ( tu znajduje się nasz klub), będą mogli porozmawiać i zobaczyć się wzajemnie z rówieśnikami z całego świata ( planowany jest rzutnik i laptop z kamerą ).

  Mam nadzieję, że wszyscy się będziemy świetnie bawić oraz, że zaowocuje to nowymi doświadczeniami i znajomościami.

  Harcerskie Czuwaj i 73

  Szef HKŁ RadioAktywni SP6ZHP

  Arkadiusz Zając de SQ6XL"

  www.jotajoti.info
 •  12 września br. o godz. 10.30 (w drugim terminie) w Ośrodku Postaw Twórczych przy ulicy Działkowej 15  we Wrocławiu odbyło się Walne Zebranie Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK, w którym na wzięło udział 15 osób, co przy łącznej liczebności Oddziału dało wynik 5,99%. Po zatwierdzeniu porządku obrad i wybraniu właściwych komisji sprawozdanie z działalności Oddziału złożył prezes OT Jakub Szachta SQ6NEJ. Z uwagi na brak przedstawicieli OKR nie było sprawozdania z działalności OKR. Ale pocieszający jest fakt, że Oddział ma swoim koncie ponad 30 tysięcy złotych
  i może zrealizować zaplanowane ciekawe przedsięwzięcia.

  W toku Zebrania wybrano 3 delegatów na KZD PZK tj.:
  1.    Waldemar Sznajder 3Z6AEF.
  2.    Jakub Szachta SQ9NEJ.
  3.    Grzegorz Sopijaszko SQ6WZ.

  Wybrano też 3 zastępców delegatów tj.:
  1.    Marcin Biel SP6LZA.
  2.    Marcin Iwaniuk SP6MI.
  3.    Marek Suwalski SP5LS.

  Obecny na Zebraniu prezes PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ odpowiadał na zadawane pytania, jak też zapoznał zebranych z aktualną sytuacją w PZK
  i podjętych w ostatnim okresie działaniach i decyzjach Prezydium ZG. Omówił też stan przygotowań do KZD PZK zwracając między innymi uwagę pracę zespołu pracującego nad dopracowaniem Statutu PZK. Zaproponował prowadzenie właściwej polityki informacyjnej w Oddziale i w klubach, co w praktyce może przekładać się na wzrost liczebności członków. Najbardziej zasłużonym aktywistom oddziałowym wręczył opracowania Ryszarda Reicha SP4BBU „Agent nadaje” i „Wywołanie ogólne” oraz proporczyk PZK. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali naklejki na szybę samochodową z logo PZK. Na koniec swojego wystąpienia Prezes PZK zaapelował do zebranych i wszystkich krótkofalowców
  w kraju, aby w PZK stosować zasadę:  ŁĄCZMY SIĘ, A NIE DZIELMY.
  W trakcie dyskusji Reiner SQ6R zwrócił uwagę na fakt, iż zasada łączenia, a nie dzielenia ludzi jest stosowana w środowisku krótkofalowców-esperantystów.
  Ryszard SP6IFN przypomniał zebranym, że klub SP6PRT w tym roku obchodzi swoje 60.lecie i w związku z tym podejmowane są przedsięwzięcia w zakresie ożywienia działalności klubu, a w listopadzie br. prowadzona będzie radiowa akcja dyplomowa.

  Link do protokołu z zebrania

 • Walne zebranie  Dolnośląskiego Oddziału Trenowego Polskiego Związku Krótkofalowców odbędzie się w dniu 12 września 2020.

  Pierwszy termin: 10:00

  Drugi termin: 10:30

  Miejsce :

  Ośrodek Postaw Twórczych

  ul. Działkowa 15  we Wrocławiu

  Sala Wielofunkcyjna na parterze

   

  Planowany porządek obrad :

   

  1. Otwarcie obrad, powitanie gości i uczestników - Prezes DOT PZK.
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wyborczej.
  4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej, stwierdzenie ważności oraz prawomocności zebrania.
  5. Przyjęcie porządku obrad zebrania.
  6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  7. Wręczenie Odznak Honorowych PZK.
  8. Zgłaszanie kandydatów na delegatów DOT PZK na Krajowy Zjazd Delegatów PZK.
  9. Sprawozdanie z działalności Zarządu DOT PZK w latach 2018-2019.
  10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej DOT PZK za lata 2018-2019.
  11. Przerwa 20 minut.
  12. Głosowanie i wybór delegatów DOT oraz ich zastępców na KZD PZK.
  13. Dyskusja nad sprawozdaniami i dyskusja programowa, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał.
  14. Przedstawienie zgłoszonych wniosków i projektów uchwał.
  15. Głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i uchwałami.
  16. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej oraz ogłoszenie wyników wyborów delegatów DOT na KZD PZK.
  17. Sprawozdanie i odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
  18. Zakończenie i zamknięcie Walnego Zebrania DOT PZK.

 • Zapraszamy na XVIII Zawody Dolnośląskie!

  Jak co roku w okolicach majówki klub Krótkofalowców SP6KYU oraz Dolnośląski Oddział Terenowy PZK OT-01 zapraszają na rywalizację na pamach KF i UKF

  Zawody odbędą się w niedzielę 10 maja 2020 roku w godzinach 17:00-18:00 (KF) i 18:00-19:00 (UKF) czasu lokalnego.

  Więcej szczegółów na stronie organizatora - Klub Krótkofalowców SP6KYU oraz w regulaminie zawodów

  Serdecznie zapraszamy!

 • W nadchodzący weekend (4-5 kwietnia 2020, 15:00 UTC - 14:59 UTC) startujemy z kolejną edycją największego, dorocznego wydarzenia w polskim krótkofalarstwie – SP DX Contestu.
   
  To zawody, w których każdy polski krótkofalowiec powinien wziąć udział! SP DX Contest jest imprezą międzynarodową, przyjazną formą współzawodnictwa dla stacji SP, przy udziale krótkofalowców z całego świata.
   

  SP DX Contest dla jednych jest wyczynem, dla wielu innych towarzyskim spotkaniem na falach eteru - raz do roku! Nie chodzi w nim tylko o to, żeby za wszelką cenę zwyciężyć, ale również, aby dobrze się bawić.

  Spodziewamy się jak zwykle silnej reprezentacji zagranicznej. Nasz SP DX Contest cieszy się wśród krótkofalowców z całego świata renomą, jest lubiany i ceniony.

  Ta renoma wzrośnie, jeżeli wystartujemy licznie, liczba stacji ze świata jest proporcjonalna do liczby słyszanych stacji polskich. Nieważne więc, czy jeszcze nigdy nie startowałeś, czy jesteś weteranem imprezy.
   
  W tej edycji najważniejszego święta polskich krótkofalowców po prostu nie może Cię zabraknąć!
   
  Po więcej informacji i regulamin zapraszamy na stronę zawodów: https://spdxcontest.pzk.org.pl

  Weź udział w SP DX Contest, dobrze się bawiąc i podnosząc rangę polskiego krótkofalarstwa na świecie! Zawody te po raz pierwszy zorganizowane zostały w 1933 roku.
   
  Stacje polskie nadają jednoliterowy skrót województwa. Np. 59D na SSB, 599R na CW.
   
  *Zgodnie z zaleceniami IARU prosimy o niepracowanie w kategorii MO (Muli-operator). Kategoria taka występuje w Regulaminie SP DX Contestu.
    Oczywistym powodem powyższego zalecenia jest zagrożenie Coronawirusem COVID-19 oraz rozporządzenia Władz RP. Wyjątkiem jest praca remote i rodzinna.
  Komisja SP DX Contest
 • Najbliższy weekend, 18-20 listopada 2019, będzie obfitował w harcerskie aktywności radiowe:

  Zapraszamy do udziału na miejscu i w eterze! Więcej informacji udziela Arek SQ6XL

  Organizator
 • Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu Dolnośląskie Spotkania Krótkofalowców. 

  Najbliższe spotkanie odbędzie się w niedzielę 20 października 2019 o godzinie 11:00 w restauracji przy Browarze Prost ul. Paprotna 4 we Wrocławiu

  Na spotkaniu będzie można:

  1. Zobaczyć wystawę kart QSL oraz znaczków pocztowych nadesłanych ze 100 podmniotów DXCC, przygotowaną przez Zbyszka SP6A.
  2. Zrobić zakupy na stoisku hamradioshop.pl
  3. Wystawić na sprzedaż nowe i używane urządzenia.
  4. Spotkać się z kolegami z regionu.
  5. Wymienić karty QSL
  6. Załatwić sprawy z przedstawicielami oddziału PZK.

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie!

 • Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu Dolnośląskie Spotkania Krótkofalowców. 

  Najbliższe spotkanie odbędzie się w niedzielę 30 czerwca 2019 o godzinie 11:00 w restauracji przy Browarze Prost ul. Paprotna 4 we Wrocławiu

  Na spotkaniu będzie można:

  1. Posłuchać o prelekcji o technice łączności radiowej LoRA
  2. Wystawić na sprzedaż nowe i używane urządzenia.
  3. Spotkać się z kolegami z regionu.
  4. Wymienić karty QSL
  5. Załatwić sprawy z przedstawicielami oddziału PZK.

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie!

  Podkategorie

  Łączność kryzysowa

  Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa została utworzona z inicjatywy dolnośląskich krótkofalowców dla zapewnienia niezależnej, zapasowej łączności radiowej w regionie Dolnego Śląska w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zagrożeń i sytuacji kryzysowych, wymagających podjęcia działań zapewniających przekazywanie rzetelnych informacji z terenów niedostępnych lub nieosiągalnych środkami komercyjnych systemów telekomunikacyjnych.

  Krótkofalowcy wyposażeni w nowoczesny sprzęt łączności oraz zapasowe źródła zasilania mogą przekazywać informacje o potrzebach pilnej pomocy medycznej, pożarach, zalaniach lub innych sytuacjach, które wymagają interwencji służb profesjonalnych w przypadkach, kiedy zwykli obywatele są pozbawieni możliwości kontaktu poprzez komercyjne systemy łączności.

  [z regulaminu DASR]