• sp6ifn Licencję otrzymał w 1974r, członek PZK od 1975r. Wieloletni prezes klubu SP6KBE. Pracował w wojewódzkich organach PZK. Aktywny na KF i VHF, miłośnik i uczestnik zawodów, także QRP.

    Zapalony konstruktor urządzeń amatorskich i autor wielu publikacji na ten temat. Współpracownik  redakcji ŚWIAT RADIO w zakresie techniki i konstruowania urządzeń QRP. Opisał tam m.in. własną modyfikację popularnego mini-trxa Antek i trx-a AS-80 oraz opublikował relacje ze spotkań krótkofalowców w czeskich Holicach i Chrudim. Współpracuje z czeskimi i słowackimi konstruktorami urządzeń QRP. Członek grupy AQUARIUS, polskiej grupy QRP i czeskiego klubu OK-QRP.