•  12 września br. o godz. 10.30 (w drugim terminie) w Ośrodku Postaw Twórczych przy ulicy Działkowej 15  we Wrocławiu odbyło się Walne Zebranie Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK, w którym na wzięło udział 15 osób, co przy łącznej liczebności Oddziału dało wynik 5,99%. Po zatwierdzeniu porządku obrad i wybraniu właściwych komisji sprawozdanie z działalności Oddziału złożył prezes OT Jakub Szachta SQ6NEJ. Z uwagi na brak przedstawicieli OKR nie było sprawozdania z działalności OKR. Ale pocieszający jest fakt, że Oddział ma swoim koncie ponad 30 tysięcy złotych
  i może zrealizować zaplanowane ciekawe przedsięwzięcia.

  W toku Zebrania wybrano 3 delegatów na KZD PZK tj.:
  1.    Waldemar Sznajder 3Z6AEF.
  2.    Jakub Szachta SQ9NEJ.
  3.    Grzegorz Sopijaszko SQ6WZ.

  Wybrano też 3 zastępców delegatów tj.:
  1.    Marcin Biel SP6LZA.
  2.    Marcin Iwaniuk SP6MI.
  3.    Marek Suwalski SP5LS.

  Obecny na Zebraniu prezes PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ odpowiadał na zadawane pytania, jak też zapoznał zebranych z aktualną sytuacją w PZK
  i podjętych w ostatnim okresie działaniach i decyzjach Prezydium ZG. Omówił też stan przygotowań do KZD PZK zwracając między innymi uwagę pracę zespołu pracującego nad dopracowaniem Statutu PZK. Zaproponował prowadzenie właściwej polityki informacyjnej w Oddziale i w klubach, co w praktyce może przekładać się na wzrost liczebności członków. Najbardziej zasłużonym aktywistom oddziałowym wręczył opracowania Ryszarda Reicha SP4BBU „Agent nadaje” i „Wywołanie ogólne” oraz proporczyk PZK. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali naklejki na szybę samochodową z logo PZK. Na koniec swojego wystąpienia Prezes PZK zaapelował do zebranych i wszystkich krótkofalowców
  w kraju, aby w PZK stosować zasadę:  ŁĄCZMY SIĘ, A NIE DZIELMY.
  W trakcie dyskusji Reiner SQ6R zwrócił uwagę na fakt, iż zasada łączenia, a nie dzielenia ludzi jest stosowana w środowisku krótkofalowców-esperantystów.
  Ryszard SP6IFN przypomniał zebranym, że klub SP6PRT w tym roku obchodzi swoje 60.lecie i w związku z tym podejmowane są przedsięwzięcia w zakresie ożywienia działalności klubu, a w listopadzie br. prowadzona będzie radiowa akcja dyplomowa.

  Link do protokołu z zebrania

 • Walne zebranie  Dolnośląskiego Oddziału Trenowego Polskiego Związku Krótkofalowców odbędzie się w dniu 12 września 2020.

  Pierwszy termin: 10:00

  Drugi termin: 10:30

  Miejsce :

  Ośrodek Postaw Twórczych

  ul. Działkowa 15  we Wrocławiu

  Sala Wielofunkcyjna na parterze

   

  Planowany porządek obrad :

   

  1. Otwarcie obrad, powitanie gości i uczestników - Prezes DOT PZK.
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wyborczej.
  4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej, stwierdzenie ważności oraz prawomocności zebrania.
  5. Przyjęcie porządku obrad zebrania.
  6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  7. Wręczenie Odznak Honorowych PZK.
  8. Zgłaszanie kandydatów na delegatów DOT PZK na Krajowy Zjazd Delegatów PZK.
  9. Sprawozdanie z działalności Zarządu DOT PZK w latach 2018-2019.
  10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej DOT PZK za lata 2018-2019.
  11. Przerwa 20 minut.
  12. Głosowanie i wybór delegatów DOT oraz ich zastępców na KZD PZK.
  13. Dyskusja nad sprawozdaniami i dyskusja programowa, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał.
  14. Przedstawienie zgłoszonych wniosków i projektów uchwał.
  15. Głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i uchwałami.
  16. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej oraz ogłoszenie wyników wyborów delegatów DOT na KZD PZK.
  17. Sprawozdanie i odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
  18. Zakończenie i zamknięcie Walnego Zebrania DOT PZK.

 •   Począwszy od 3 marca członkowie Dolnośląskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej prowadzą regularne ćwiczenia na pasmach 2m i 70cm. Podczas tych ćwiczeń sprawdzamy zasięg naszych radiostacji, możliwości pracy mobilnej, w terenie oraz przy użyciu zasilania awaryjnego.
  W skład zespołu prowadzącego cotygodniowe ćwiczenia wchodzą: Mariusz SP6INA, Mariusz SP6MCW, Paweł SQ6KPO, Marcin SP6LZA, Marcin SP6MI.
   
    Same ćwiczenia cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Obecnie rekordowa ilość unikalnych stacji, z którymi udało się nawiązać łączność to 37 stacji podczas jednych ćwiczeń, średnio wychodzi po 23 stacje na ćwiczenia. W sumie udało się zapisać do logu 76 unikatowych znakow krótkofalarskich. Okazuje się jednocześnie, że docieramy także poza nasze województwo. Udało się nawiązać łącznośći z kolegami zarówno z 3 okręgu jak i z województwa Opolskiego, a dokładnie z Brzegu i Namysłowa. A wszystko to przy użyciu anten dookólnych oraz radiostacji mobilowych, których moc nie przekracza 50W. Jak do tej pory nie korzystaliśmy z pomocy przemienników, wszystkie próby odbywały się w trybie łączności bezpośredniej. Ale oczywiście zamierzamy spróbować również z przemiennikami, licząc że umożliwi nam to dotarcie do osób, którym do tej pory nie udało się nawiązać z nami łaczności.
   
    Ostatnie ćwiczenia, które prowadził kolega Marcin SP6LZA pokazały wyjątkową przydatność pasma 70cm w tego typu łącznościach. To właśnie na częstotliwości 433.500MHz udało się nam dotrzeć do Rawicza i Namysłowa.
   
    Wciąż liczymy, że uda się zaktywować południowo zachodnie regiony naszego województwa i przeprowadzić nawet dwa trzy podobne ćwiczenia jednocześnie, a raport z nich zostanie przekazywany do stacji sztabowej Dolnośląskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej.
  Ćwiczenia te, oprócz okazji do doskonalenia sztuki operatorksiej pozwala także, sprawdzić działanie sprzętu będącego w naszym posiadaniu i zweryfikować stan infrastruktury samej sieci DASR. Jednocześnie jest to doskonałą okazja do integraciji lokalnego środowiska krótkofalarskiego.
   
  Najbliższe próby odbędą się już jutro 5.05.2020 o 21:00 czasu lokalnego na przemienniku SR6WS (438.925 MHz)
   
 • Zapraszamy na XVIII Zawody Dolnośląskie!

  Jak co roku w okolicach majówki klub Krótkofalowców SP6KYU oraz Dolnośląski Oddział Terenowy PZK OT-01 zapraszają na rywalizację na pamach KF i UKF

  Zawody odbędą się w niedzielę 10 maja 2020 roku w godzinach 17:00-18:00 (KF) i 18:00-19:00 (UKF) czasu lokalnego.

  Więcej szczegółów na stronie organizatora - Klub Krótkofalowców SP6KYU oraz w regulaminie zawodów

  Serdecznie zapraszamy!

 • W nadchodzący weekend (4-5 kwietnia 2020, 15:00 UTC - 14:59 UTC) startujemy z kolejną edycją największego, dorocznego wydarzenia w polskim krótkofalarstwie – SP DX Contestu.
   
  To zawody, w których każdy polski krótkofalowiec powinien wziąć udział! SP DX Contest jest imprezą międzynarodową, przyjazną formą współzawodnictwa dla stacji SP, przy udziale krótkofalowców z całego świata.
   

  SP DX Contest dla jednych jest wyczynem, dla wielu innych towarzyskim spotkaniem na falach eteru - raz do roku! Nie chodzi w nim tylko o to, żeby za wszelką cenę zwyciężyć, ale również, aby dobrze się bawić.

  Spodziewamy się jak zwykle silnej reprezentacji zagranicznej. Nasz SP DX Contest cieszy się wśród krótkofalowców z całego świata renomą, jest lubiany i ceniony.

  Ta renoma wzrośnie, jeżeli wystartujemy licznie, liczba stacji ze świata jest proporcjonalna do liczby słyszanych stacji polskich. Nieważne więc, czy jeszcze nigdy nie startowałeś, czy jesteś weteranem imprezy.
   
  W tej edycji najważniejszego święta polskich krótkofalowców po prostu nie może Cię zabraknąć!
   
  Po więcej informacji i regulamin zapraszamy na stronę zawodów: https://spdxcontest.pzk.org.pl

  Weź udział w SP DX Contest, dobrze się bawiąc i podnosząc rangę polskiego krótkofalarstwa na świecie! Zawody te po raz pierwszy zorganizowane zostały w 1933 roku.
   
  Stacje polskie nadają jednoliterowy skrót województwa. Np. 59D na SSB, 599R na CW.
   
  *Zgodnie z zaleceniami IARU prosimy o niepracowanie w kategorii MO (Muli-operator). Kategoria taka występuje w Regulaminie SP DX Contestu.
    Oczywistym powodem powyższego zalecenia jest zagrożenie Coronawirusem COVID-19 oraz rozporządzenia Władz RP. Wyjątkiem jest praca remote i rodzinna.
  Komisja SP DX Contest
 • Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem łączności kryzysowej oraz działaniem sieci DASR, na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się

  8 lutego o godzinie 12:00 w siedzibie klubu SP6PWS przy ulicy Osadniczej 19.

  Podczas spotkania będzieci mogli dowiedzieć sie czym jest łączność kryzysowa, EMCOM i DASR, poznacie nowego koordynatora sieci oraz ludzi działających obecnie w sieci DASR, poznacie plany sieci na najbliższy rok i oczywiście będziecie mogli przyłączyć się do samej sieci.

  Dojazd :

   SP6PWS w google maps

 • Najbliższy weekend, 18-20 listopada 2019, będzie obfitował w harcerskie aktywności radiowe:

  Zapraszamy do udziału na miejscu i w eterze! Więcej informacji udziela Arek SQ6XL

  Organizator
 • Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu Dolnośląskie Spotkania Krótkofalowców. 

  Najbliższe spotkanie odbędzie się w niedzielę 20 października 2019 o godzinie 11:00 w restauracji przy Browarze Prost ul. Paprotna 4 we Wrocławiu

  Na spotkaniu będzie można:

  1. Zobaczyć wystawę kart QSL oraz znaczków pocztowych nadesłanych ze 100 podmniotów DXCC, przygotowaną przez Zbyszka SP6A.
  2. Zrobić zakupy na stoisku hamradioshop.pl
  3. Wystawić na sprzedaż nowe i używane urządzenia.
  4. Spotkać się z kolegami z regionu.
  5. Wymienić karty QSL
  6. Załatwić sprawy z przedstawicielami oddziału PZK.

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie!

 • Szanowne Koleżanki i Koledzy!
  W związku z potrzebą kontynuacji bezpośredniej współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, osoby zainteresowane objęciem funkcji koordynatora łączności kryzysowej z ramienia DOT PZK do współpracy z WBiZK DUW, zachęcam do przesyłania na adres sq6nej(at)pzk.org.pl informacji o gotowości podjęcia się tego odpowiedzialnego i interesującego zadania. W wiadomości, prosimy o krótkie przedstawienie swojej sylwetki oraz umotywowanie akcesu do podjęci się tej funkcji.
   
  Do zadań na funkcji koordynatora łączności kryzysowej należy:
  •  utrzymywanie stałego kontaktu organizacyjnego z WBiZK DUW,
  •  koordynowanie przeprowadzania cyklicznych prób nawiązywania łączności radiowej z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  •  udział w spotkaniach organizowanych przez WBiZK DUW (w tym w razie konieczności w posiedzeniach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego) 
  •  reprezentowanie środowiska krótkofalowców na spotkaniach organizacji ratowniczych, przy współudziale WBiZK DUW,
  •  koordynowanie funkcjonowania radiowego punktu styku wymiany informacji pomiędzy WBiZK DUW a siecią krótkofalowców w czasie zagrożeń.
   
  Ze strony zarówno DOT PZK jak i WBiZK nowy koordynator może liczyć na pełne wsparcie merytoryczne i organizacyjne.
   
  Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 września 2019 r. na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej.
 • Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu Dolnośląskie Spotkania Krótkofalowców. 

  Najbliższe spotkanie odbędzie się w niedzielę 30 czerwca 2019 o godzinie 11:00 w restauracji przy Browarze Prost ul. Paprotna 4 we Wrocławiu

  Na spotkaniu będzie można:

  1. Posłuchać o prelekcji o technice łączności radiowej LoRA
  2. Wystawić na sprzedaż nowe i używane urządzenia.
  3. Spotkać się z kolegami z regionu.
  4. Wymienić karty QSL
  5. Załatwić sprawy z przedstawicielami oddziału PZK.

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie!

  Łączność kryzysowa

  Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa została utworzona z inicjatywy dolnośląskich krótkofalowców dla zapewnienia niezależnej, zapasowej łączności radiowej w regionie Dolnego Śląska w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zagrożeń i sytuacji kryzysowych, wymagających podjęcia działań zapewniających przekazywanie rzetelnych informacji z terenów niedostępnych lub nieosiągalnych środkami komercyjnych systemów telekomunikacyjnych.

  Krótkofalowcy wyposażeni w nowoczesny sprzęt łączności oraz zapasowe źródła zasilania mogą przekazywać informacje o potrzebach pilnej pomocy medycznej, pożarach, zalaniach lub innych sytuacjach, które wymagają interwencji służb profesjonalnych w przypadkach, kiedy zwykli obywatele są pozbawieni możliwości kontaktu poprzez komercyjne systemy łączności.

  [z regulaminu DASR]

  Ostatnio komentowane

  Wyszukiwarka

  Statystyka

  Odsłon artykułów:
  261330

  Gościmy na stronie

  Odwiedza nas 81 gości oraz 0 użytkowników.