•   Począwszy od 3 marca członkowie Dolnośląskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej prowadzą regularne ćwiczenia na pasmach 2m i 70cm. Podczas tych ćwiczeń sprawdzamy zasięg naszych radiostacji, możliwości pracy mobilnej, w terenie oraz przy użyciu zasilania awaryjnego.
  W skład zespołu prowadzącego cotygodniowe ćwiczenia wchodzą: Mariusz SP6INA, Mariusz SP6MCW, Paweł SQ6KPO, Marcin SP6LZA, Marcin SP6MI.
   
    Same ćwiczenia cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Obecnie rekordowa ilość unikalnych stacji, z którymi udało się nawiązać łączność to 37 stacji podczas jednych ćwiczeń, średnio wychodzi po 23 stacje na ćwiczenia. W sumie udało się zapisać do logu 76 unikatowych znakow krótkofalarskich. Okazuje się jednocześnie, że docieramy także poza nasze województwo. Udało się nawiązać łącznośći z kolegami zarówno z 3 okręgu jak i z województwa Opolskiego, a dokładnie z Brzegu i Namysłowa. A wszystko to przy użyciu anten dookólnych oraz radiostacji mobilowych, których moc nie przekracza 50W. Jak do tej pory nie korzystaliśmy z pomocy przemienników, wszystkie próby odbywały się w trybie łączności bezpośredniej. Ale oczywiście zamierzamy spróbować również z przemiennikami, licząc że umożliwi nam to dotarcie do osób, którym do tej pory nie udało się nawiązać z nami łaczności.
   
    Ostatnie ćwiczenia, które prowadził kolega Marcin SP6LZA pokazały wyjątkową przydatność pasma 70cm w tego typu łącznościach. To właśnie na częstotliwości 433.500MHz udało się nam dotrzeć do Rawicza i Namysłowa.
   
    Wciąż liczymy, że uda się zaktywować południowo zachodnie regiony naszego województwa i przeprowadzić nawet dwa trzy podobne ćwiczenia jednocześnie, a raport z nich zostanie przekazywany do stacji sztabowej Dolnośląskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej.
  Ćwiczenia te, oprócz okazji do doskonalenia sztuki operatorksiej pozwala także, sprawdzić działanie sprzętu będącego w naszym posiadaniu i zweryfikować stan infrastruktury samej sieci DASR. Jednocześnie jest to doskonałą okazja do integraciji lokalnego środowiska krótkofalarskiego.
   
  Najbliższe próby odbędą się już jutro 5.05.2020 o 21:00 czasu lokalnego na przemienniku SR6WS (438.925 MHz)