• Walne zebranie  Dolnośląskiego Oddziału Trenowego Polskiego Związku Krótkofalowców odbędzie się w dniu 12 września 2020.

  Pierwszy termin: 10:00

  Drugi termin: 10:30

  Miejsce :

  Ośrodek Postaw Twórczych

  ul. Działkowa 15  we Wrocławiu

  Sala Wielofunkcyjna na parterze

   

  Planowany porządek obrad :

   

  1. Otwarcie obrad, powitanie gości i uczestników - Prezes DOT PZK.
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wyborczej.
  4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej, stwierdzenie ważności oraz prawomocności zebrania.
  5. Przyjęcie porządku obrad zebrania.
  6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  7. Wręczenie Odznak Honorowych PZK.
  8. Zgłaszanie kandydatów na delegatów DOT PZK na Krajowy Zjazd Delegatów PZK.
  9. Sprawozdanie z działalności Zarządu DOT PZK w latach 2018-2019.
  10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej DOT PZK za lata 2018-2019.
  11. Przerwa 20 minut.
  12. Głosowanie i wybór delegatów DOT oraz ich zastępców na KZD PZK.
  13. Dyskusja nad sprawozdaniami i dyskusja programowa, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał.
  14. Przedstawienie zgłoszonych wniosków i projektów uchwał.
  15. Głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i uchwałami.
  16. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej oraz ogłoszenie wyników wyborów delegatów DOT na KZD PZK.
  17. Sprawozdanie i odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
  18. Zakończenie i zamknięcie Walnego Zebrania DOT PZK.

  Dodaj komentarz


  Kod antyspamowy
  Odśwież