• Wysokość składek członkowskich PZK w roku 2016 nie ulega zmianie i jest taka sama, jak w roku 2015.

  Aktualne kwoty podane są w zakładce Składki: dla członka zwyczajnego wynosi 115,- zł (z tego 25,- pozostaje w oddziale). Przypominamy, że wszyscy nasłuchowcy zarejestrowani w DOT PZK są zwolnieni ze składki oddziałowej.

  Składki najlepiej opłacić jednorazowo - za cały rok - w terminie do 15 stycznia.

  Redakcja
 • 10 stycznia (niedziela) zagramy w 24. Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

  Będziemy obecni między innymi w hali sportowej przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie, gdzie rozlokuje się stacja Klubu PZK SP6PWR!

  Każdy gość na naszym stanowisku będzie mógł przeprowadzić łączność na prawdziwej radiostacji. Można będzie porozmawiać z krótkofalowcami, dowiedzieć się co to jest propagacja fal radiowych i co trzeba zrobić, aby zostać krótkofalowcem.

  Podkategorie

  Łączność kryzysowa

  Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa została utworzona z inicjatywy dolnośląskich krótkofalowców dla zapewnienia niezależnej, zapasowej łączności radiowej w regionie Dolnego Śląska w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zagrożeń i sytuacji kryzysowych, wymagających podjęcia działań zapewniających przekazywanie rzetelnych informacji z terenów niedostępnych lub nieosiągalnych środkami komercyjnych systemów telekomunikacyjnych.

  Krótkofalowcy wyposażeni w nowoczesny sprzęt łączności oraz zapasowe źródła zasilania mogą przekazywać informacje o potrzebach pilnej pomocy medycznej, pożarach, zalaniach lub innych sytuacjach, które wymagają interwencji służb profesjonalnych w przypadkach, kiedy zwykli obywatele są pozbawieni możliwości kontaktu poprzez komercyjne systemy łączności.

  [z regulaminu DASR]