• sp6rt W 1958 r. otrzymał licencje i został członkiem PZK. Już jako SWL zainteresował się dx-ami i pierwszy w SP uzyskał dyplom DXLCA (DXCC dla swl). Myślał o organizowaniu polskich dx-pedition. W 1976 , dzięki wydatnej pomocy Anatola SP5CM, organizuje wyjazd do Syrii i razem z SP6ARE pracuje pod znakiem YK0A, a w latach 1977-1978 z Libii jako pierwsza legalna stacja 5A0A przeprowadził 35 tyś. QSO.

    Uczestniczył w powstawaniu SPDX Club. Pierwszy w SP6 uzyskał dyplom DXCC HONOR ROLL #1. Był członkiem zespołu redagującego biuletyn CQ DX. Przyczynił się do zorganizowania w ramach EMC WG IARU I Reg. sesji poświęconych krótkofalarskim problemom kompatybilności elektromagnetycznej, które odbyły się we Wrocławiu i w Zurychu a zbiorcze materiały z nich opublikowało RSGB. Członek zespołu PZK w negocjacjach z administracją państwową w sprawie wpływu amatorskich urządzeń nadawczych na środowisko naturalne.

    W 2009 roku otrzymał Odznakę Honorową PZK.