• sp6lv W PZK od 1949r., licencja w 1956 jako SP2LV. Miłośnik telegrafii, dx-ingu i zawodów. Współwydawca „Biuletynu Morskiego Klubu Krótkofalowców”, chyba pierwszego w SP biuletynu zawierajacego wiadomości dx-owe. W MK QTC opublikował cykl „Zawody krótkofalarskie i nie tylko......”.

    Nadawał jako XZ/SP2LV z Birmy ( Myanmar) i OH3/SP2LV z Finlandii. Członek-założyciel SPDXC, którego przez 2 kadencje był prezesem i były członek ZG PZK. Należy do SP-OTC, SP-CC, SP-CW. Jest jednym z kilku w SP należących do Marine Funker – Klubu DL zrzeszającego byłych radiooperatorów stacji morskich i na statkach morskich.

    Klucz Andrzeja zamilkł na zawsze w dniu 25 stycznia 2017 roku.