• sp6gb Od 1949r. w PZK , którego wrocławski oddział współorganizował i pełnił w nim wiele funkcji. Licencja w 1951r. Zapalony miłośnik zawodów i techniki QRP. Jest współautorem wydanej w 1952r. broszury "Co każdy krótkofalowiec wiedzieć powinien", chyba pierwszego w PRL podręcznika dla krótkofalowców . W biuletynach związkowych, w ŚWIAT RADIO, MK QTC opisał specyfikę pracy na QRP, opublikował wiele układów skrzynek antenowych i urządzeń QRP, a także w 2006r. artykuł o zabezpieczeniu PA trx-a  FT-817.

    Zbiera, opracowuje i publikuje archiwalia z historii wrocławskiego  i dolnośląskiego krótkofalarstwa. Współautor "logo" Dolnośląskiego OT PZK. Członek   SPDXC, SPOTC, a także  czeskiego i angielskiego klubów QRP,  W listopadzie 2007r. wyróżniony OH PZK.

    Klucz Ziemowita zamilkł na zawsze w dniu 26 maja 2011 roku.