• sp6fig W PZK od 1967, licencja w 1972. Krótkofalarstwem zainteresował się już w 1966r. w klubie SP6PBA. Jako SWL SP6 3924 przeprowadził kilka tysięcy nasłuchów. Po otrzymaniu licencji aktywny na KF, a górki w okolicach Wałbrzycha zachęciły do terenowej pracy na UKF. W 1991 zainteresował się Packet – Radio i aktywnie włączył się do prac grupy budującej sieć PR w SP6 ( spotkania organizacyjne w Zameczku we Wrocławiu-Leśnicy).

    Od lutego 1995 jest sysopem SR6DWB a później SR6DWC. Uruchomił z SR6DWB linki do węzłów w SP6, SP3. OK., DB. Zamieszcza komunikaty ZG PZK na bbs-ach w SP. Nadzoruje pracę węzłów SR6BBS, SR6DWC, SR6DLG i BBS-u SR6BLG. Opracował i uruchomił www o dniu dzisiejszym i historii Packet-Radio w Polsce : http://pr.ehion.com