• sp6eqz Włodzimierz Herej (SP6EQZ), w PZK od 1968, licencja w 1971. Działał w klubach krótkofalarskich i w strukturach PZK. Znakomity operator i contestman. Legitymuje się wysokimi osiągnięciami w sporcie dx-owym. Członek m.in. SPDXC, SN0HQ, SPOTC. Uczestniczył w 2007 w polskiej wyprawie 3B7SP na St. Brandon /foto/.

    W listopadzie 2007 ZG PZK przyznał mu Odznakę Honorową PZK. Delegat z naszego OT na XVI Krajowy Zjazd PZK.