• sp6ct W PZK od 1953r. licencja w 1955. Zaczynał w SP6KBE, był też tam kierownikiem radiostacji. Zbudował wiele urządzeń nadawczych na których szkoliło się i pracowało wielu wrocławskich, dziś powszechnie znanych krótkofalowców.

    Prekursor UKF w SP6. Szczególnie aktywny na tym paśmie w latach 1956-1960, kiedy to wygrywał w SP wszystkie zawody / z wyposażeniem jak na foto/, a z g. Śnieżka zaliczył na 144Mhz pierwsze w SP łączności z G, PA, ON, LA, HB1, w tym rekord QRB 1300 km z G5YV. Pisała o tych osiagnięciach kol. „Lesa” ówczesna prasa lokalna. W dalszym ciągu aktywny konstruktor, pracuje na UKF i KF, uprawia dx-ing ze szczególnym uwzględnieniem trudnego pasma 160m.

    W 2009 roku został wyróżniony Odznaką Honorową PZK.