• sp6aat Od 1958r. w PZK, licencję otrzymał w 1959. Pracował aktywnie w organach wojewódzkich i centralnych PZK. Podharcmistrz , instruktor w wakacyjnej Akcji „Srebrna Góra”. Redagował i prowadził biuletyny radiowe SP6PWR. W latach 1964-1969 członek Prezydium ZG PZK. Był członkiem Komisji Egzaminacyjnej na świadectwo uzdolnienia i Komisji Eterowej PZK. Jako KF Manager opracował skróty powiatów do ówczesnych regulaminów SPDXC i SPPA.

    Uprawia dx-ing, zawody krótkofalarskie, tenis i turystykę. Zwyciężał w SP w zawodach SPDXC, CQDX, ARRL,WAE. Uzyskał potwierdzenia ponad 325 „krajów” do DXCC. Posiadacz ponad 100 najważniejszych dyplomów krótkofalarskich. Członek SPDXC, HSC, A1-OP, TOPS. Pracuje niemal wszystkimi rodzajami emisji. W 1980 r. wyróżniony Odznaką Honorową PZK. W uznaniu jego działalności w strukturach PZK i osiągnięć w sporcie radiowym, w marcu 2009 roku został przez ZG PZK odznaczony Złotą Odznaką Honorową PZK.