• Wysokość składek członkowskich PZK w roku 2016 nie ulega zmianie i jest taka sama, jak w roku 2015.

  Aktualne kwoty podane są w zakładce Składki: dla członka zwyczajnego wynosi 115,- zł (z tego 25,- pozostaje w oddziale). Przypominamy, że wszyscy nasłuchowcy zarejestrowani w DOT PZK są zwolnieni ze składki oddziałowej.

  Składki najlepiej opłacić jednorazowo - za cały rok - w terminie do 15 stycznia.

  Wpłat składek należy dokonywać wyłącznie na konto bankowe Oddziału albo bezpośrednio Skarbnikowi Dolnośląskiego OT PZK kol. Wojtkowi Malinowskiemu SQ6ADN. Inni członkowie Zarządu Dolnośląskiego OT PZK nie mają prawa przyjmowania wpłat składek członkowskich PZK.

  Koleżankom i Kolegom, któzy z różnych przyczyn nie mogą/nie chcą opłacić składki w normalnej wysokości, przypominamy, że istnieje możliwość wystąpienia do Zarządu DOT o zwolnienie z części składki oddziałowej. Można także wybrać składkę członka wspomagającego, która jest znacznie niższa (tylko 10,- zł rocznie!) - wtedy co prawda nie ma się pełni praw członkowskich (np. brak obsługi Biura QSL), ale zachowuje się ciągłość członkostwa w Polskim Związku Krótkofalowców oraz w International Amateur Radio Union. Polecamy takie rozwiązanie szczególnie tym, którzy z różnych względów muszą czasowo zwiesić swoją działalność krótkofalarską.

  Wszystkiego najlepszego w roku 2016!

  5PLN

  Redakcja

  Dodaj komentarz


  Kod antyspamowy
  Odśwież