• Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze Dolnośląskiego Oddziału Trenowego Polskiego Związku Krótkofalowców odbędzie się w dniu 10 marca 2018.

  Pierwszy termin: 10:00

  Drugi termin: 10:30

  Miejsce :

  Politechnika Wrocławska Budynek C1
  ul. Janiszewskiego 11/17
  Sala Wykładowa 205

  Planowany porządek obrad :

  1. Przywitanie zebranych i otwarcie Walnego Zebrania.
  2. Powołanie komisji: mandatowej, skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Wybór przewodniczącego i protokólanta zebrania
  5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej dotyczące prawomocności zebrania
  6. Sprawozdanie Zarządu oddziału za okres kadencji 2014-2018
  7. Sprawozdanie OKR za okres kadencji 2014-2018.
  8. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i OKR.
  9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom ustępującego Zarządu
  10. Ustalenie składu i trybu wyboru nowych władz oddziału.
  11. Przerwa 15 minut.
  12. Wybór nowych władz oddziału.
  13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  14. Głosowanie nad zgłoszonymi propozycjami uchwał.
  15. Wystąpienie przedstawiciela ZG PZK.
  16. Wręczenie nagród.
  17. Wolne wnioski.
  18. Odczytanie protokółu Komisji Skrutacyjnej.
  19. Ogłoszenie składu nowych władz oddziału.
  20. Zamknięcie zebrania.

  Dodaj komentarz


  Kod antyspamowy
  Odśwież