• Zapraszamy na XVIII Zawody Dolnośląskie!

  Jak co roku w okolicach majówki klub Krótkofalowców SP6KYU oraz Dolnośląski Oddział Terenowy PZK OT-01 zapraszają na rywalizację na pamach KF i UKF

  Zawody odbędą się w niedzielę 9 maja 2021 roku w godzinach 17:00-18:00 (KF) i 18:00-19:00 (UKF) czasu lokalnego.

  Więcej szczegółów na stronie organizatora - Klub Krótkofalowców SP6KYU oraz w regulaminie zawodów

  Serdecznie zapraszamy!

 • Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci kolegi Grzegorza Bałuki SP6CPN.

  Grzegorz przez lata związany był zarówno z klubem SP6PWW jak i wrocławskim kołem SEP. W naszym oddziale pełnił funkcję prezesa oraz członka oddziałowej komisji rewizyjnej.

 • Radosnych Świąt Bożego Narodzenia !

  Zdrowia dla Was i wszystkich Bliskich.

   

 • Zachęcamy do wpłacania składek członkowskich za 2021 r.

  Lista kilku wybranych działań które finansowo lub organizacyjnie wspiera nasz oddział :

  • Organizacja Kursu Krótkofalarskiego we Wrocławiu
  • Pomoc sprzętowa w działalności SP6ZWR
  • Finansowanie elementów wyposażenia w klubach SP6PWS,SP6PYP, SP6ZWR, SP6KGJ, SP6PSR (DASR)
  • Budowa i utrzymanie przemienników : Wielka Sowa, Wrocław,  Ślęża
  • Współfinansowanie spotkań krótkofalowców : Łoś, Burzenin, Andrzejówka, Gajów, Janików,
  • Organizacja spotkań z giełdą we Wrocławiu (Browar Prost)

    Znaczna część wydatkowanych środków w poprzednich latach była przeznaczana na różnego rodzaju spotkania. Obecny rok był pod tym względem wyjątkowy i większość spotkań nie odbyła się.  Planujemy utrzymanie sponsorowania wymienionych spotkań w przyszłości.

  Przez ostatnie lata byliśmy największym oddziałem terenowym Polskiego Związku Krótkofalowców i chcielibyśmy utrzymać tą pozycję - dzięki Waszym składkom będzie to możliwe !

  Składka członka zwyczajnego pozostaje bez zmian i wynosi jak w poprzednim roku 145 zł i wpłacamy ją na konto o numerze :

  07 1140 1010 0000 3533 4800 1003

  Wszystkie szczegóły odnośnie wpłacania składek znajdziecie na stronie :

  Składki członkowskie - strona OT-01

 • Na posiedzeniu zarządu Dolnośląskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców, które odbyło się dnia 16.11.2020 w Brzegu Dolnym, uchwalono nowy podział funkcji w zarządzie po kooptacji nowego członka - Przemysława Bieniasa SQ6ODL. W 2020 roku to już drugie uzupełnienie składu - w czerwcu z listy zastępców dołączył do nas Andrzej Packiewicz SP6SMC.

   

  Aktualny skład zarządu :

  SQ6NEJ Jakub Szachta - Prezes

  SP6DLV Dominik Dzienia - Sekretarz

  SQ6SMC Andrzej Packiewicz - Skarbnik

  SQ6POL Marcin Gajek - Członek Zarządu

  SQ6ODL Przemysław Bienias - Członek Zarządu

  Link do zakładki "Zarząd"

 •    Z wielkim smutkiem przekazujemy Wam otrzymaną dzisiaj informacje o śmierci naszego kolegi Wojciecha Malinowskiego SQ6ADN.

  Wojtek przez lata sumiennie i bezinteresownie pracował dla naszej społeczności, był zawsze pomocny i zaangażowany.

  Przez Polski Związek Krótkofalowców został wyróżniony w 2017 otrzymując Srebrną Odznakę Honorową.

   

  Pogrzeb śp. Wojtka odbędzie się w dniu 13.11.2020 (piątek) o godz. 12.00 na cmentarzu komunalnym w Środzie Śląskiej.

 • Trwa akcja dyplomowa Klubu SP6PRT z okazji 60-cio lecia założenia Klubu. W eterze pracuje stacja okolicznościowa SP60PRT. Możliwy jest do uzyskania Dyplom Okolicznościowy z tego wydarzenia. Warunkiem jednak jest wykonanie 6-ciu połączeń ze stacjami członków klubu i stacją okolicznościową. Zapraszam na stronę http://sp6prt.pl/ celem zapoznania się z regulaminem Naszej Klubowej akcji dyplomowej. Ze strony jest również dostęp do Logu on_line celem sprawdzenia swojego dorobku punktowego i pobrania dyplomu w formie elektronicznej.

  Zapraszam do wspólnej zabawy!

 • Cześć

  Chciałem Was zaprosić na JOTA JOTI, Jamboree-on-the-Air-Jamboree-on-the-Internet czyli spotkania Skautów w eterze i internecie.

  Tu link do strony wydarzenia .

  Całe wydarzenie będzie trwało od godziny 24:00 czasu lokalnego w piątek 16.10.2020, do godzin wieczornych w niedzielę.

  Od godzin porannych 17.10.2020 do wieczora będzie w klubie HKL RadioAktywni SP6ZHP  dyżurował druh Piotr SP6ET, robiąc łączności w ramach JOTA. 

  Oczywiście każdy Harcerz chętny  do pracy w eterze będzie mógł usiąść z mikrofonem w ręku i zrobić kilka QSO pod okiem druha Piotra.

  Równolegle w świetlicy do celów JOTI uruchomimy będzie nasz kanał SKYPE, szukajcie na skype SP6ZHP .

  Tam Harcerze obecni na HOW Stanica Kożuchowska 13 Wrocław  ( tu znajduje się nasz klub), będą mogli porozmawiać i zobaczyć się wzajemnie z rówieśnikami z całego świata ( planowany jest rzutnik i laptop z kamerą ).

  Mam nadzieję, że wszyscy się będziemy świetnie bawić oraz, że zaowocuje to nowymi doświadczeniami i znajomościami.

  Harcerskie Czuwaj i 73

  Szef HKŁ RadioAktywni SP6ZHP

  Arkadiusz Zając de SQ6XL"

  www.jotajoti.info
 •  12 września br. o godz. 10.30 (w drugim terminie) w Ośrodku Postaw Twórczych przy ulicy Działkowej 15  we Wrocławiu odbyło się Walne Zebranie Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK, w którym na wzięło udział 15 osób, co przy łącznej liczebności Oddziału dało wynik 5,99%. Po zatwierdzeniu porządku obrad i wybraniu właściwych komisji sprawozdanie z działalności Oddziału złożył prezes OT Jakub Szachta SQ6NEJ. Z uwagi na brak przedstawicieli OKR nie było sprawozdania z działalności OKR. Ale pocieszający jest fakt, że Oddział ma swoim koncie ponad 30 tysięcy złotych
  i może zrealizować zaplanowane ciekawe przedsięwzięcia.

  W toku Zebrania wybrano 3 delegatów na KZD PZK tj.:
  1.    Waldemar Sznajder 3Z6AEF.
  2.    Jakub Szachta SQ9NEJ.
  3.    Grzegorz Sopijaszko SQ6WZ.

  Wybrano też 3 zastępców delegatów tj.:
  1.    Marcin Biel SP6LZA.
  2.    Marcin Iwaniuk SP6MI.
  3.    Marek Suwalski SP5LS.

  Obecny na Zebraniu prezes PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ odpowiadał na zadawane pytania, jak też zapoznał zebranych z aktualną sytuacją w PZK
  i podjętych w ostatnim okresie działaniach i decyzjach Prezydium ZG. Omówił też stan przygotowań do KZD PZK zwracając między innymi uwagę pracę zespołu pracującego nad dopracowaniem Statutu PZK. Zaproponował prowadzenie właściwej polityki informacyjnej w Oddziale i w klubach, co w praktyce może przekładać się na wzrost liczebności członków. Najbardziej zasłużonym aktywistom oddziałowym wręczył opracowania Ryszarda Reicha SP4BBU „Agent nadaje” i „Wywołanie ogólne” oraz proporczyk PZK. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali naklejki na szybę samochodową z logo PZK. Na koniec swojego wystąpienia Prezes PZK zaapelował do zebranych i wszystkich krótkofalowców
  w kraju, aby w PZK stosować zasadę:  ŁĄCZMY SIĘ, A NIE DZIELMY.
  W trakcie dyskusji Reiner SQ6R zwrócił uwagę na fakt, iż zasada łączenia, a nie dzielenia ludzi jest stosowana w środowisku krótkofalowców-esperantystów.
  Ryszard SP6IFN przypomniał zebranym, że klub SP6PRT w tym roku obchodzi swoje 60.lecie i w związku z tym podejmowane są przedsięwzięcia w zakresie ożywienia działalności klubu, a w listopadzie br. prowadzona będzie radiowa akcja dyplomowa.

  Link do protokołu z zebrania

 • Walne zebranie  Dolnośląskiego Oddziału Trenowego Polskiego Związku Krótkofalowców odbędzie się w dniu 12 września 2020.

  Pierwszy termin: 10:00

  Drugi termin: 10:30

  Miejsce :

  Ośrodek Postaw Twórczych

  ul. Działkowa 15  we Wrocławiu

  Sala Wielofunkcyjna na parterze

   

  Planowany porządek obrad :

   

  1. Otwarcie obrad, powitanie gości i uczestników - Prezes DOT PZK.
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wyborczej.
  4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej, stwierdzenie ważności oraz prawomocności zebrania.
  5. Przyjęcie porządku obrad zebrania.
  6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  7. Wręczenie Odznak Honorowych PZK.
  8. Zgłaszanie kandydatów na delegatów DOT PZK na Krajowy Zjazd Delegatów PZK.
  9. Sprawozdanie z działalności Zarządu DOT PZK w latach 2018-2019.
  10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej DOT PZK za lata 2018-2019.
  11. Przerwa 20 minut.
  12. Głosowanie i wybór delegatów DOT oraz ich zastępców na KZD PZK.
  13. Dyskusja nad sprawozdaniami i dyskusja programowa, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał.
  14. Przedstawienie zgłoszonych wniosków i projektów uchwał.
  15. Głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i uchwałami.
  16. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej oraz ogłoszenie wyników wyborów delegatów DOT na KZD PZK.
  17. Sprawozdanie i odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
  18. Zakończenie i zamknięcie Walnego Zebrania DOT PZK.

  Podkategorie

  Łączność kryzysowa

  Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa została utworzona z inicjatywy dolnośląskich krótkofalowców dla zapewnienia niezależnej, zapasowej łączności radiowej w regionie Dolnego Śląska w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zagrożeń i sytuacji kryzysowych, wymagających podjęcia działań zapewniających przekazywanie rzetelnych informacji z terenów niedostępnych lub nieosiągalnych środkami komercyjnych systemów telekomunikacyjnych.

  Krótkofalowcy wyposażeni w nowoczesny sprzęt łączności oraz zapasowe źródła zasilania mogą przekazywać informacje o potrzebach pilnej pomocy medycznej, pożarach, zalaniach lub innych sytuacjach, które wymagają interwencji służb profesjonalnych w przypadkach, kiedy zwykli obywatele są pozbawieni możliwości kontaktu poprzez komercyjne systemy łączności.

  [z regulaminu DASR]